Weerbaar door Aikido

De training Weerbaar zonder pesten richt zich op het vergroten van de fysieke en mentale weerbaarheid, het verbeteren van het zelfbeeld, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen en het versterken van sociale vaardigheden!

Respectvol met
elkaar omgaan

Samenwerken met
anderen

Gedisciplineerd

werken

Omgaan met
conflicten

En dit alles gebeurt door gebruik te maken van het lichaam. De kinderen/jongeren ontmoeten elkaar op de mat en maken fysiek contact met elkaar. In dit fysieke contact kun je tast- en zichtbaar maken wat er met je (lichaam) gebeurd als je iets niet prettig vind. Het contact zal echter altijd gericht zijn op het realiseren van eenĀ positieve ervaring, ook en juist als het moeilijk is. Vervolgens wordt het fysieke contact en de beleving daarvan naar een bewust niveau gebracht door te praten over de ervaring en de daarbij behorende gevoelens.